Inici formació Kinesiologia Emocional

nov.262022

A Kinesiologia emocional utilitzem el test neuromuscular, eina amb què obtenim la informació de l'inconscient amb qui establim un diàleg, que ens mostra els bloquejos o conflictes de la persona, així com la manera d'alliberar-los. L'objectiu principal és obtenir benestar, salut i aconseguir les metes que ens plantegem.

de 9:00 a 15:00 h

Taller del Benestar. Príncep de Viana 79, entresòl. Lleida

Aportació 300€. Consulteu modalitats de pagament

Dates: 26 de Novembre, 17 de desembre, 21 de gener i 11 de febrer

Les càrregues emocionals que portem condicionen la nostra vida, comportaments, salut, relacions, professió, etc. Aquestes memòries es repeteixen en el temps, prenent diferents formes i expressant-se en diferents situacions i contextos. Tot esdeveniment es viu amb una emoció específica que s'enregistra de forma inconscient, aquesta és la memòria que alliberem en Kinesiologia emocional. Es tracta de desvincular (de-fusionar) l'emoció de la vivència. I després infusionar la nova informació potenciadora, els nous recursos. Així, ens permetem ser lliures de programes repetitius i tenir accés a la capacitat d'elecció, de manera molt efectiva i ràpida.

La formació està dirigida a professionals que vulguin ampliar els seus coneixements i iniciar-se o aprofundir en el test neuromuscular per incorporar-lo a la seva feina. També a qui estigui interessat a augmentar i millorar el benestar personal, la salut, i fer processos de sanació. La formació també és un procés de desenvolupament personal i autoconeixement. No cal tenir cap formació prèvia. Curs teòric i pràctic. És alhora una vivència personal i l'aprenentatge duna nova metodologia. Les classes són cada 2/3 setmanes, així es dóna temps per repassar els continguts, integrar la informació de les practiques fetes a classe, i perquè cada alumne faci les seves pràctiques a casa i pugui resoldre els dubtes que li puguin sorgir a través de les tutories.

Es fa un seguiment guiat dels processos durant tota la formació. Places limitades. Reserves per ordre d'inscripció fins a omplir matrícula, grups reduïts.
Reserva de plaça: 663 582 325 (Mery)
Més informació i dubtes: 605 097 616 (Àngels Xena)

PROGRAMA

Repartits entre els fonaments teòrics i la pràctica entre alumnes.

. Què és Kinesiologia emocional. Referents històrics i bases de fonamentació.

. El test neuromuscular. Tipus. Codis.

. Els pretests. Proves prèvies de fiabilitat del test.

. Auto test. Autokinesiologia.

. El cervell de supervivència, emocional i racional. Com es treballen a Kinesiologia.

. Els temes i els objectius a les sessions de Kinesiologia emocional. Tipus i abordatges.

. Estrès emocional i sistema nerviós. Fases de l'estrès emocional i tipus de càrregues emocionals.

. Triada: emoció - pensament - sensació física.

. Emocions, valors i creences. L'autoestima.

. Observació. Altres llenguatges.

. Com infusionar recursos en Kinesiologia.

. Sabotatges. . Ancoratges positius en Kinesiologia.

. Marcs temporals: passat, present i futur.

. Fases duna sessió de Kinesiologia emocional.

. Els protocols de correcció i harmonització.

. Model de sessió completa de Kinesiologia emocional.

. Pràctiques entre els participants.