Kinesiologia Emocional

En Kinesiologia emocional utilitzem el test neuro-muscular, eina amb la que obtenim la informació de l’inconscient amb qui establim un diàleg, que ens mostra els bloquejos o conflictes de la persona, i també la forma d’alliberar-los. L’objectiu principal és obtenir benestar, salut i l’assoliment de les metes que ens plantegem.

Les càrregues emocionals que portem condicionen la nostra vida, comportaments, salut, relacions, professió, etc. Aquestes memòries es repeteixen en el temps, prenent diferents formes i expressant-se en diferents situacions i contexts.

Tot esdeveniment es viu amb una emoció específica que es grava de forma inconscient, aquesta és la memòria que alliberem en Kinesiologia emocional. Es tracta de desvincular (de-fusionar) l’emoció de la vivència. I després in-fusionar la nova informació potenciadora, els nous recursos. Així ens permetem ser lliures de programes repetitius i tenir accés a la capacitat d’elecció, de manera molt efectiva i ràpida.

La formació està dirigida a professionals  que vulguin ampliar els seus coneixements i iniciar-se o profunditzar en el test neuro-muscular per  incorporar-lo en els seu treball.

També a qui estigui interessat en augmentar i millorar el seu benestar personal, la seva salut, i fer processos de sanació.

La formació també és un procés de desenvolupament personal i autoconeixement.

No és necessari tenir cap formació prèvia.

Curs teòric i pràctic. És alhora una vivència personal i  l’aprenentatge d’una nova metodologia.

Es fa seguiment guiat dels processos durant tota la formació.

Places limitades.  Reserves per ordre d’inscripció fins omplir matrícula, grups reduïts.

Reserva de plaça: 663 582 325 (Mery)
Més informació i dubtes: 605 097 616 (Àngels Xena)

Inscripcions:http://www.angelsxena.com/inscripciones.html

PROGRAMA

 • Què és Kinesiologia emocional. Referents històrics i bases de fonamentació.
 • El test neuro-muscular. Tipus. Codis.
 • Els  pre-tests. Proves prèvies de fiabilitat del test.
 • Autotests. Autokinesiologia.
 • El cervell de supervivència, l’emocional i el racional. Com es treballen en Kinesiologia.
 • Els temes i els objectius en les sessions de Kinesiologia emocional. Tipus i abordatges.
 • Estrès emocional i sistema nerviós. Fases de l’estrès emocional i tipus de càrregues emocionals.
 • Tríada: emoció – pensament – sensació física.
 • Emocions, valors i creences. La autoestima.
 • Observació. Altres llenguatges.
 • Com in-fusionar recursos en Kinesiologia.
 • Sabotatges.
 • Ancoratges positius en Kinesiologia.
 • Marcs temporals: passat, present i futur.
 • Fases d’una sessió de Kinesiologia emocional.Marcs temporals: passat, present i futur.
  • Memòries intrauterines. Concepció, gestació i naixement.
  • Memòries transgeneracionals.
  • Fases d’una sessió de Kinesiologia emocional.
 • Els protocols de correcció, i  harmonització.
 • Model de sessió completa de Kinesiologia emocional.
 • Pràctiques entre els participants.

 

Imparteix: Àngels Xena

« Tornar a Monogràfics