Programa KIN. AP – nivell I

oct.252020

KINESIOLOGIA, APRENENTATGE I NEURODESENVOLUPAMENT

Taller del Benestar, Carrer Príncep de Viana 79, entresòl Lleida

EINES PER FACILITAR ELS APRENENTATGES

MODALITAT: Curs de formació presencial, o bé semipresencial si les circumstàncies no permeten el presencial.

DURADA: 24 hores.

ADREÇAT A: Professorat d’Educació Infantil i Primària, i a altres professionals vinculats en l’Educació, terapeutes, psicòlegs, psicopedagogs, logopedes, Educació especial, musical, esportiva...

LLOC:  CentreEl Taller del Benestar” . Príncep de Viana 79, entresòl. Lleida.

(Les sessions que no es poguessin fer presencials per les circumstàncies Covid, es farien online, via Zoom).

DATES: Nivell I – 25 octubre, 22 novembre i 13 desembre de 2020.

 

PRESENTACIÓ

La formació Kin-Ap està enfocada a potenciar les habilitats d’aprenentatge innates dels infants, a través de la comprensió del moviment i les seves relacions amb els patrons d’aprenentatge de tot el cervell.

Les bases de l’aprenentatge de la lectoescriptura estan en l’assoliment previ de certes funcions cerebrals i en la integració de cadascuna de les etapes del neurodesenvolupament infantil.

L’eficient funcionament del cervell requereix una bona integració entre totes les seves àrees i les comissures que les uneixen.

Cada etapa ha de ser assolida i integrada abans de passar a la següent. La lectoescriptura i el raonament requereixen haver madurat les estructures dels processaments motor, auditiu i visual.

Si pel contrari no s’han assolit certes habilitats motores, sensorials i cognitives a edats tempranes, l’entrada a l’Educació Primària pot fer que es manifestin les no desitjades dificultats d’aprenentatge.

L’objectiu principal d’aquest curs és facilitar eines als professionals per ajudar als infants que tenen alguna dificultat en el seu desenvolupament neurològic i acadèmic. És a dir, aportar eines per saber valorar en quin moment maduratiu està l’alumne i oferir-li els protocols adequades i personalitzats per cada etapa.

El nostre lema és “Intervinguem quant abans millor”. Detectar i tractar les dificultats el més aviat possible aporta molts avantatges, perquè els processos de recuperació són més curts i perquè els nens han fet poques estratègies de compensació. Això implica saltar-nos la fase de desaprendre aquestes compensacions errònies, per passar directament a aprendre les habilitats favorables.

La formació Kin.Ap combina la part teòrica (30%) amb la part pràctica (70%).

La formació té tres aspectes principals:

 • Per una banda, l’aprenentatge d’una sèrie de tests que permetran valorar en quina fase del desenvolupament es troba l’alumne i com està la seva integració hemisfèrica i de la lateralitat.
 • També l’aprenentatge d’una sèrie d’exercicis d’estimulació cerebral que potencien la integració psico-sensorio-motora que genera les estructures del pensament.
 • I finalment, l’aprenentatge de tècniques de gestió emocional infantil.

 

 BENEFICIS

 • Millora en la concentració, atenció, organització, planificació, memòria, comunicació, creativitat, motivació, habilitats visuals, auditives, motrius, integració interhemisfèrica cerebral, lectoescriptura, raonament, centratge, connexió cos-ment, benestar físic i emocional, autoestima, rendiment escolar, definició de la lateralitat...
 • Tant beneficia als alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge com els que tenen bons resultats acadèmics.
 • Es recomana que els professionals facin també els exercicis amb els infants, així també es beneficien de la pràctica.

El professional descobreix el seu propi patró d’aprenentatge, coneixent així les seves facilitats i les seves limitacions. Això porta a entendre més profundament als .

 

OBJECTIUS

 • Facilitar eines i recursos per facilitar els aprenentatges placenters.
 • Conèixer i entendre quines són les bases prèvies a la lectoescriptura.
 • Saber diferenciar l’etapa pre-lateral de la lateralitat.
 • Aprendre a ajudar als infants a definir la seva lateralitat.
 • Aprendre protocols de valoració de les etapes del desenvolupament infantil.
 • Aprendre protocols i exercicis d’estimulació i integració cerebral.
 • Aprendre tècniques de gestió de l’estrès emocional infantil.

 

CONTINGUTS

MÒDUL 1

 1. La Kinesiologia i el neurodesenvolupament. Conceptes introductoris i bases de fonamentació.
 2. Nou paradigma:  a l’aula ens movem, el moviment estimula el cervell i afavoreix els aprenentatges.
 3. Conceptes introductoris i referents històrics de la Kinesiologia aplicada als aprenentatges.
 4. Els quatre bàsics pel cervell: aigua, oxigen, moviment i afectivitat.
 5. L’etapa pre-lateral en el desenvolupament infantil. Les dues sub-etapes. Patrons homolateral i contralateral.
 6. Entrades sensorials i sortides motrius.
 7. Observació i  valoracions prèvies. Tests valoratius.
 1. El moviment conscient a través d’exercicis específics d’estimulació. La seva importància en l’aprenentatge.
 2. Motricitat gruixuda i fina.
 3. Els exercicis i punts reflexes per potenciar el sistema immunològic, propioceptiu i vestibular.

 

MÒDUL 2

 1. Fase d’establiment de la lateralitat. Tipus de lateralitat. Disfuncions. Organització cerebral òptima.
 2. Com identificar les dominàncies manual, visual, auditiva, podal i hemisfèrica.
 3. La integració hemisfèrica cerebral. El creuament de les 3 línies mitges. Exercicis  d’integració.
 4. Exercicis específics per potenciar l’audició, visió, lectura, escriptura i parla.
 5. Dinàmiques individuals i de grup.
 6. Diferents protocols d’aplicació a l’aula.
 7. Pràctiques entre els participants.
 8. La gestió emocional en els infants. Tècniques i exercicis de Kinesiologia per la de-fusió de l’estrès emocional.
 9. La motivació en l’infant i els aprenentatges.

 

METODOLOGIA

 • La metodologia és participativa, per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics a les aules i als professionals de l’educació.
 • El curs és teòric i molt pràctic.
 • Es fa seguiment guiat i personalitzar dels processos durant tota la formació.

És alhora una vivència personal més l’aprenentatge d’una nova metodologia.

 

AVALUACIÓ

L’avaluació es fa de forma  continuada al llarg de cada sessió.

FORMADORA

    Àngels Xena. Mestra i Kinesiòloga infantil.