Taller de Kinesiologia Subtil

oct.302021

Tenir cura dels teus cossos subtils és tan important com la del cos físic

de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:30

Taller del Benestar. Príncep de Viana 79, entresòl. Lleida

95€, amb material i diploma inclosos.

En aquest taller es treballa dins el marc del camp electromagnètic de la persona i els seus sistemes energètics (aura, xacres, meridians ...) i també diferents interferències energètiques interpersonals.

Ens permetrà trobar eines per desbloquejar aquestes interferències energètiques, tant internes com externes a la persona. Aquests bloquejos afecten al nostre camp electromagnètic i també als nostres patrons de comportament. El test kinesiològic serà l’eina que ens permetrà trobar aquestes informacions i com desbloquejarles.

CONTINGUTS
Camps, patologies i correccions.
Principals i secundaris. Patologies i correccions.
Interferències interpersonals (projeccions, vincles, cuirasses, pactes, connexions, promeses, i altres).
Interferències de diferents “entitats”. Tipus i
Pràctica del protocol complet de Subtil.
Com s’integra Subtil en el protocol de Kinesiologia emocional.

INSCRIPCIONS

Grup reduït a un màxim de 12 persones. Reserves per ordre d’inscripció.

FORMADORA: Àngels Xena, kinesiòloga i terapeuta floral.
Imparteix formació
des de fa 15 anys en Kinesiologia i teràpia floral.

Enviar e-mail a info@angelsxena.com, i rebreu tota la informació.